Документација

Пројекат у Кисачкој 55

05.11.2015. Потписан Анкес I, уговора о извођењу радова на изградњи стамбено-пословног објекта По+П+4+Пк у Новом Саду у Кисачкој улици број 55.   ОДЛУКА о измени уговора о јавној набавци Кисачка 55 (.pdf)

01.10.2015. Обавештење о закљученом уговору – Уговор о пружању услуге стручног надзора на изградњи грађевинског објекта у Кисачкој број 55, Нови Сад.   Обавештење о закљученом уговору (.pdf)

26.11.2014. Потписан уговор о извођењу радова на изградњи стамбено-пословног у Кисачкој 55.
На основу Закључка Скупштине Града Новог Сада број : 020-145/2013-И од 25.10.2013.године, Стамбена агенција Града Новог Сада I ЈП “Пословни простор” као Инвеститори спровели су велику јавну набавку са припадајућим бројем 1/2014. за избор одговорног извођача радова на изградњи стамбено-пословног објекта спратности По+П+4+Пк на парцели број 4488 К.О. Нови Сад I у Кисачкој број 55.

Комисија за јавну набавку је као најповољнију изабрала понуду грађевинског конзорцијума на чијем је челу као носилац грађевинско предузеће ГАТ д.о.о. из Новог Сада са пословном адресом Булевар Ослобођења 30а. Уговор о извођењу радова са грађевинским предузећем ГАТ д.о.о. као носиоцем и одговорним извођачем радова закључен је 25.11.2014.године у просторијама Стамбене Агенције Новог Сада у Радничкој улици број 2. Рок завршетак радова је 12 месеци од увођења извођача у посао. Тренутно се извођач уводи у посао припремом документације и градилишта. Очекујемо отварање градилишта и почетак радова у току фебруара ако временски услови дозволе.

 

Праћење градње 1
Праћење градње 1
Праћење градње 2
Праћење градње 2
Праћење градње 3
Праћење градње 3

Sponsor 1Sponsor 2Sponsor 3Sponsor 4Sponsor 5Sponsor 6Sponsor 7

Ako vam treba naša pomoć ili imate pitanja


Kontaktirajte nas