Ако вам треба наша помоћ или имате питања


Контактирајте нас

Основна делатност

Стамбена агенција обавља делатност од јавног интереса у складу са Законом.
Одлуку о организовању Фонда за солидарну стамбену изградњу као Стамбена агенција Града Новог Сада, и Статута Стамбене агенције Града Новог Сада.

Шифра делатности : 6820 Изнајмљивање властитих и изнајмљивање некретнина и управљање њима .

Sponsor 1Sponsor 2Sponsor 3Sponsor 4Sponsor 5Sponsor 6Sponsor 7