Ако вам треба наша помоћ или имате питања


Контактирајте нас

Служба припреме, изградње, наџора и одржавања станова

У Служби припреме, иградње, надзора и одржавања обављају се следећи послови:

  1. прибављање услова за пројектовање и спроводјење поступка доделе радова у делу пројектовања и изградње,
  2. прибављање локацијских услова за градјевинске дозволе, прибављање градјевинске дозволе, сагласности на пројектну документацију,
  3. стручни надзор у току изградње објеката,реконструкције, доградње,
  4. праћење динамике извођења радова и контроле извршених радова и одобравање извођења накнадних и непредвиђених радова;
  5. овере ситуација, фактура у погледу количина, организовање техничког пријема објеката, обезбеђење услова за добијање употребне дозволе,
  6. евиденције станова за социјално становање, инвестиционо техничко одржавање,
  7. други послови из делокруга рада Стамбене агенције.

Sponsor 1Sponsor 2Sponsor 3Sponsor 4Sponsor 5Sponsor 6Sponsor Title