Ако вам треба наша помоћ или имате питања

Служба припреме, изградње, наџора и одржавања станова

У Служби припреме, иградње, надзора и одржавања обављају се следећи послови:

  1. прибављање услова за пројектовање и спроводјење поступка доделе радова у делу пројектовања и изградње,
  2. прибављање локацијских услова за градјевинске дозволе, прибављање градјевинске дозволе, сагласности на пројектну документацију,
  3. стручни надзор у току изградње објеката,реконструкције, доградње,
  4. праћење динамике извођења радова и контроле извршених радова и одобравање извођења накнадних и непредвиђених радова;
  5. овере ситуација, фактура у погледу количина, организовање техничког пријема објеката, обезбеђење услова за добијање употребне дозволе,
  6. евиденције станова за социјално становање, инвестиционо техничко одржавање,
  7. други послови из делокруга рада Стамбене агенције.