Ако вам треба наша помоћ или имате питања


Контактирајте нас

Служба правних послова

У Служби правних и општих послова обавља се припрема анализа и извештаја о стању у области коришћења и управљања стамбеним фондом за социјално становање и предлагање мера за њихову заштиту,пружање стручне помоћи у оквиру права и дужности Стамбене агенције утврђених актом о оснивању и Статутом,сарадња и размена искустава са субјектима у области социјалног становања,припрема и обрада техничких података за израду програма рада,инвестиционих програма и одлука о висини закупнина,припрема и обрада подлога за израду плана развоја социјалног становања Града,и други послови из делокруга Стамбене агенције.

Sponsor 1Sponsor 2Sponsor 3Sponsor 4Sponsor 5Sponsor 6Sponsor Title