Ako vam treba naša pomoć ili imate pitanja

Organizacija i struktura

Upravni odbor

Na osnovu člana 24. Tačka 12. Statuta Grada Novog Sada...

Saznajte više!

Direktor

Na osnovu člana 24. Tačka 12. Statuta Grada Novog Sada...

Saznajte više!

Služba pravnih poslova

U Službi pravnih i opštih poslova obavlja se...

Saznajte više!

Služba finansijsko-knjigovodstvenih poslova

Obavlja poslove koji se odnose na...

Saznajte više!

Služba pripreme, izgradnje, nadžora i održavanja stanova

U ovoj službi se obavljaju...

Saznajte više!