Ако вам треба наша помоћ или имате питања

Организација и структура

Управни одбор

На основу члана 24. Тачка 12. Статута Града Новог Сада...

Сазнајте више!

Директор

На основу члана 24. Тачка 12. Статута Града Новог Сада...

Сазнајте више!

Служба правних послова

У Служби правних и општих послова обавља се...

Сазнајте више!

Служба финансијско-књиговодствених послова

Обавља послове који се односе на...

Сазнајте више!

Служба припреме, изградње, наџора и одржавања станова

У овој служби се обављају...

Сазнајте више!