ПИТАЊА И ОДГОВОРИ У ВЕЗИ ЈНОП 3/2018

30.11.2018. SAGNS: ПИТАЊА И ОДГОВОРИ У ВЕЗИ ЈНОП 3/2018.

СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА ОБЈАВЉУЈЕ ПИТАЊА И ОДГОВОРЕ У ВЕЗИ ЈНОП 3/2018.

Питања и одговори:
Питања и одговори (.pdf)