Стамбене агенције града Новог Сада

Оснивањем Стамбене агенције града Новог Сада као непрофитне организације у чијој делатности је да се бави развојем социјалног становања на територији Града Новог Сада, Нови Сад је постао још један у низу градова у којима локална самоуправа организујући градску стамбену агенцију жели да превазиђе проблеме социјалне изградње, и на тај начин омогући ефикасније решавање стамбених потреба разних социјалних група становништва.

Stambena agencija grada Novog Sada

Правни статус

Скупштина Града Новог Сада на XXXIII седници одржаној 29. децембра 2010. године, донела је Одлуку о организовању Фонда за солидарну стамбену изградњу као Стамбена агенција Града Новог Сада….

Сазнајте више!

Основна делатност

Стамбена агенција обавља делатност од јавног интереса у складу са Законом.
Одлуку о организовању Фонда за солидарну стамбену изградњу као Стамбена агенција Града Новог Сада, и Статута Стамбене агенције Града Новог Сада.

Сазнајте више!
Sponsor 1Sponsor 2Sponsor 3Sponsor 4Sponsor 5Sponsor 6Sponsor 7

Ако вам треба наша помоћ или имате питања


Сазнајте више