Пројекат у Момчила Тапавице

Дана 01.06.2016. године – Предлог поделе по ламелама, пројекат стамбеног објекта у Момчила Тапавице бб.
Предлог поделе по ламелама (.pdf)

Дана 25.10.2013. године – Скупштина Града Новог Сада на XXIII седници одржаној 25.10.2013.године усвојила је Закључак којим је прихваћена Информација о изградњи објекта у Новом Саду у улици Момчила Тапавице бб. Истим Закључком тачком 2. је Стамбена агенција Града Новог Сада овлашћена да гради стамбени објекат са наменом станова за социјално становање, којима ће управљати Стамбена агенција Града Новог Сада, иста ће као инвеститор градити у име и за рачун Града Новог Сада.

Планом детаљне регулације Бистрице у Новом Саду предвиђена је спратност објекта П+3+Пк на наведеној локацији. Како би се постигла већа ефикасност за задовољење потреба социјалног становања од ЈП “Урбанизам” Завода за Урбанизам прихваћена је иницијатива Стамбене агенције за повећање спратности тако да иста буде П+4+Пк , па је у току поступак измене Детаљног урбанистичког плана.

На основу иницијативе Стамбебе агенције Града Новог Сада измењен је План детаљне регулације Бистрице у Новом Саду за стамбено пословни објекат на парцели број 731/7 К.О.Нови Сад ИВ, предметна измена спратности са П+3+Пк на П+4+Пк је спроведена у Изменама и допунама плана генералне регулације простора за мешовиту намену између улица Футошке, Хајдук Вељкове, Руменачке и Суботичког булевара у Новом Саду које су усвојене на XXXVIII седници Скупштине Града Новог Сада.

Праћење градње 1
Праћење градње 1
Праћење градње 2
Праћење градње 2
Праћење градње 3
Праћење градње 3

Previous
Next
Sponsor 1Sponsor 2Sponsor 3Sponsor 4Sponsor 5Sponsor 6Sponsor Title

Ako vam treba naša pomoć ili imate pitanja


Kontaktirajte nas