Локација објекта

Пројекат у Кисачкој 55

Новопројектовани објекат се налази у Новом Саду, у улици Кисачка бр. 55, на кат. парцели 4488 К.О. Нови Сад I.


Погледај пројекат Кисачка 55. на већој мапи!

Праћење градње 1
Праћење градње 1
Праћење градње 2
Праћење градње 2
Праћење градње 3
Праћење градње 3

Sponsor 1Sponsor 2Sponsor 3Sponsor 4Sponsor 5Sponsor 6Sponsor 7

Ako vam treba naša pomoć ili imate pitanja


Kontaktirajte nas