Контакт особе:

Директор
Марко Јовановић
телефон: 021 453 053 | email: marko.jovanovic@sagns.rs

Служба финансијско – књиговодствених послова
Контакт
Снежана Јоксовић
телефон: 021 453 053 | email: snezana.joksovic@sagns.rs

Служба правних и општих послова
Помоћнок директора за правне и опште послове
Татијана Лекић
телефон: 021 453 053 | email: tatijana.lekic@sagns.rs