Комерцијалне скице

Пројекат у Кисачкој 55

Погледајте структуре станова у комерцијалним скицама на пројекту Кисачка 55.

Ознака

Спрат

Опис

м²

Скица

С1

приземље

једнособан

33,18

Погледајте скицу

С2

приземље

трособан

56,60

Погледајте скицу

С3

приземље

двоипособан

53,17

Погледајте скицу

С4

први

двособан

47,26

Погледајте скицу

С5

први

трособан

55,22

Погледајте скицу

С6

први

трособан

57,92

Погледајте скицу

С7

први

двоипособан

45,00

Погледајте скицу

С8

први

двособан

36,43

Погледајте скицу

С9

први

двособан

38,89

Погледајте скицу

С10

први

трособан

60,37

Погледајте скицу

С11

други

двособан

47,26

Погледајте скицу

С12

други

трособан

55,22

Погледајте скицу

С13

други

трособан

57,92

Погледајте скицу

С14

други

двоипособан

45,00

Погледајте скицу

С15

други

двособан

36,43

Погледајте скицу

С16

други

двособан

38,89

Погледајте скицу

С17

други

трособан

60,37

Погледајте скицу

С18

трећи

двособан

47,26

Погледајте скицу

С19

трећи

трособан

55,22

Погледајте скицу

С20

трећи

трособан

57,92

Погледајте скицу

С21

трећи

двособан

45,00

Погледајте скицу

С22

трећи

двособан

36,43

Погледајте скицу

С23

трећи

двособан

38,89

Погледајте скицу

С24

трећи

трособан

60,37

Погледајте скицу

С25

четврти

двособан

47,26

Погледајте скицу

С26

четврти

трособан

55,22

Погледајте скицу

С27

четврти

трособан

57,92

Погледајте скицу

С28

четврти

двоипособан

45,00

Погледајте скицу

С29

четврти

двособан

36,43

Погледајте скицу

С30

четврти

једнособна

27,45

Погледајте скицу

С31

четврти

двособан

43,18

Погледајте скицу

С32

четврти

једнособна

25,78

Погледајте скицу

С33

поткровље

трособан

82,96

Погледајте скицу

С34

поткровље

трособан

69,41

Погледајте скицу

С35

поткровље

трособан

73,93

Погледајте скицу

Праћење градње 1
Праћење градње 1
Праћење градње 2
Праћење градње 2
Праћење градње 3
Праћење градње 3

Previous
Next
Sponsor 1Sponsor 2Sponsor 3Sponsor 4Sponsor 5Sponsor 6Sponsor 7

Ako vam treba naša pomoć ili imate pitanja


Kontaktirajte nas