Пројекат у КИсачкој 55.

ИНВЕСТИТОРИ:
СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА
ул.Радничка бр. 2, Нови Сад
ЈП „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР“
ул. Народног Фронта бр. 53, Нови Сад


3Д модела објекта

Комерцијалне скице

Погледајте структуре станова у комерцијалним скицама на пројекту Кисачка 55.


Комерцијалне скице

Функције објекта

Стамбено-пословни објекат се састоји из сутерена, приземља, четири спрата и поткровља (Су+П+4+Пк). У објекту је пројектовано 35 стамбених јединица и 3 локала, са гаражом у сутеренској етажи.


Функције објекта

Локација објекта

Новопројектовани објекат се налази у Новом Саду, у улици Кисачка бр. 55, на кат. парцели 4488 К.О. Нови Сад I.


Локација објекта

Документација

05.11.2015. Потписан Анкес I, уговора о извођењу радова на изградњи стамбено-пословног објекта По+П+4+Пк у Новом Саду у Кисачкој улици број 55.   ОДЛУКА о измени уговора о јавној набавци Кисачка 55 (.pdf)

01.10.2015. Обавештење о закљученом уговору – Уговор о пружању услуге стручног надзора на изградњи грађевинског објекта у Кисачкој број 55, Нови Сад.   Обавештење о закљученом уговору (.pdf)

26.11.2014. Потписан уговор о извођењу радова на изградњи стамбено-пословног у Кисачкој 55.
На основу Закључка Скупштине Града Новог Сада број : 020-145/2013-И од 25.10.2013.године, Стамбена агенција Града Новог Сада I ЈП “Пословни простор” као Инвеститори спровели су велику јавну набавку са припадајућим бројем 1/2014. за избор одговорног извођача радова на изградњи стамбено-пословног објекта спратности По+П+4+Пк на парцели број 4488 К.О. Нови Сад I у Кисачкој број 55.


Документација

Праћење градње 1
Праћење градње 1
Праћење градње 2
Праћење градње 2
Праћење градње 3
Праћење градње 3

Previous
Next
Sponsor 1Sponsor 2Sponsor 3Sponsor 4Sponsor 5Sponsor 6Sponsor Title

Ako vam treba naša pomoć ili imate pitanja


Kontaktirajte nas