Sagns promotivni video

САГНС – промотивни видео

15.06.2020. САГНС: Погледајте промотивни видео Стамбене Агенције града Новог Сада. Зграду у Кисачкој 55. https://www.youtube.com/watch?v=5bg0ne-8hhw

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

11.02.2020. САГНС: На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” бр.124/12, 14/15 и 68/15) директор Стамбене...

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА

10.01.2020. САГНС: ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ- РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА У МОМЧИЛА...

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ЈНОП 3/2019

10.01.2020. САГНС: Поштовани, у вези вашег захтева за додaтним информацијам и појашњавањем од 08.01.2020.године за јавну набавку – отворени...