Функције објекта

Пројекат у Кисачкој 55

Стамбено-пословни објекат се састоји из сутерена, приземља, четири спрата и поткровља (Су+П+4+Пк). У објекту је пројектовано 35 стамбених јединица и 3 локала, са гаражом у сутеренској етажи.

Зграда је пројектована тако да интегрише елементе традиционалне локалне архитектуре у обликовању, а у складу са захтевима описаним у пројектном задатку у функционалној организацији. Просторне обликовне мотиве даје промена габарита, односно еркери на фасадама, и карактеристичан облик габарита објекта произашао из облика парцеле.


Укупна корисна површина објекта је 2502,03м², док је бруто развијена површина објекта 3086,74м².
Фаза пројектовања је завршена 2013. године. На основу пројеката испослована је грађевинска дозвола са бројем В-351-1400/13 од 30.12.2013. године. Тренутно је у току је изградња стамбено пословног објекта са очекиваним завршетком градње у јуну 2016. године.

Ako vam treba naša pomoć ili imate pitanja