Одлуком Скупштине Града Новог Сада број 022-1/2020-184-I од  2. октобра 2020. године,  Марко Јовановић се именује за директора Стамбене агенције Града Новог Сада.