Позив за подношенје понуда у поступку ЈАВНЕ НАБАВКЕ

27.12.2019. САГНС: Позив за подношенје понуда у поступку ЈАВНЕ НАБАВКЕ.

СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА, РАДНИЧКА 2 ОБЈАВЉУЈЕ ПОЗИВ ЗА
ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ-ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА –
РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА У МОМЧИЛА ТАПАВИЦЕ ББ, НОВИ
САД-ИИ-ФАЗА-ЛАМЕЛА 6-ЈНОП 3/2019. Рок за достављање понуда је
27.01.2020. године до 12:00 часова.

Конкурсна документација:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (.pdf)
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ (.pdf)