ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗОВАЊУ ФОНДА ЗА СОЛИДАРНУ СТАМБЕНУ ИЗГРАДЊУ КАО СТАМБЕНЕ АГЕНЦИЈЕ ГРАДА НОВОГ САДА

14.04.2021. САГНС: Одлука о изменама и допуни одлуке о организовању Фонда за солидарну стамбену изградњу као Стамбене агенције Града Новог Сада

Текст одлуке:
ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗОВАЊУ ФОНДА (.pdf)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *