ODLUKA O DODELI UGOVORA

21.03.2019. SAGNS: ODLUKA O DODELI UGOVORA .

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik RS” br.124/12, 14/15 i 68/15) direktor Stambene agencije Grada Novog Sada je doneo odluku ODLUKA O DODELI UGOVORA.

Odluka :
Odluka o dodeli ugovora (.pdf)