ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

21.03.2019. САГНС: ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА .

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” бр.124/12, 14/15 и 68/15) директор Стамбене агенције Града Новог Сада је донео одлуку ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА.

Одлука :
Одлука о додели уговора (.pdf)