ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

13.04.2017. САГНС: ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” бр.124/12, 14/15 и 68/15) директор агенције је донео одлуку ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА.

Комплетан текст одлуке:
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *