ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

18.12.2019. САГНС: ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА .

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС”
бр.124/12, 14/15 и 68/15) директор Стамбене агенције Града Новог Сада је
донео ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА.

Одлука :
Одлука о додели уговора (.pdf)