ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

11.02.2020. САГНС: На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” бр.124/12, 14/15 и 68/15) директор Стамбене агенције Града Новог Сада је донео ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА.

Одлука:
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)