ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА

10.01.2020. САГНС: ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ- РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА У МОМЧИЛА ТАПАВИЦЕ ББ, НОВИ САД –II ФАЗА-ЛАМЕЛА 6-ЈНОП 3/2019.

Конкурсна документација:
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА (.pdf)