ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

06.09.2018. САГНС: ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА – ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НА СТАМБЕНО ПОСЛОВНОМ ОБЈЕКТУ У МОМЧИЛА ТАПАВИЦЕ НОВИ САД – ЈНМВ 1/2018.

Комплетан текст обавештења:
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *