ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЕ

10.01.2020. САГНС: ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ОТОВРЕНИ
ПОСТУПАК РАДОВА – РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА У МОМЧИЛАТАПАВИЦЕ ББ, НОВИ САД –II ФАЗА-ЛАМЕЛА 6-ЈНОП 3/2019.

Конкурсна документација:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (.pdf)