Идејно решење објекта у ул. Момчила Тапавице бб

Дана 04.07.2016. године – Стамбена Агенција града Новог Сада је заједно са пројектантском кућом ЕНКОНС урадила идејно решење објекта у ул. Момчила Тапавице бб и упутила га градској Управи за Урбанизам и стамбене послове ради добијања Урбанистичко техничких усова за даље пројектовање.

Изглед дворишни (.pdf)
Изглед улични (.pdf)
Ситуација (.pdf)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *