ОБАВЕШТЕНјЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

08.11.2018. САГНС: ОБАВЕШТЕНјЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА – Стручни наџор и кординатор за безбедност и здравље на раду на радовима на изградњи стамбено пословног објекта у Момчила Тапавице Нови Сад – ЈНМВ 2/2018.

Комплетан текст обавештења:
ОБАВЕШТЕНјЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *